Administracja siecią komputerową to proces zarządzania i utrzymania infrastruktury sieciowej w organizacji. Obejmuje ono zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie wykorzystywane do tworzenia, utrzymania i zabezpieczania sieci komputerowej.

Administracja sieci komputerowej

Projektowanie sieci: Administracja siecią komputerową rozpoczyna się od zaprojektowania odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Należy określić topologię sieci, wybrać odpowiednie urządzenia sieciowe, takie jak routery, przełączniki i modemy, oraz ustalić odpowiednie adresy IP i podsieci.

Instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych: Kolejnym krokiem jest instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych. To obejmuje m.in. konfigurację adresów IP, ustawienia sieci bezprzewodowych, tworzenie reguł zapory ogniowej i innych ustawień zabezpieczeń.

Zarządzanie użytkownikami i dostępem: Administracja siecią komputerową obejmuje również zarządzanie użytkownikami i kontrolę dostępu do zasobów sieciowych. Może to wymagać tworzenia kont użytkowników, nadawania uprawnień i ograniczeń dostępu oraz monitorowania aktywności sieciowej.

 

Leave a comment